Комунальний заклад

Навчально-виховний комплекс

«Школа гуманітарної праці»

Херсонської обласної ради

Для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення, які потребують тривалого лікування та реабілітації

м.Херсон, вул.Українська,19

Директор А.О.Кияновський

  • КОНТИНГЕНТ ДІТЕЙ

КОНТИНГЕНТ ДІТЕЙ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


Дошкільне відділення – 4 групи;
Початкова школа – 8 класів;
Старша школа – 13 класів;
Інклюзив – 6 класів.

  • КОРПУСИ НВК "ШГП" ХОР

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Дошкільне відділення НВК включає в себе 4 групи дошкільного відділення для дітей від 3,5 років до 1 класу. Головна відмінність дошкільного відділення - щоденні заняття з дітьми за програмами з випереджаючими завданнями, які включають в себе предмети і заняття: звукова культура мовлення, вивчення 3 мов (російська, українська, англійська), математика, художня праця/образотворче мистецтво, хореографія, музика, ознайомлення з навколишнім світом, комп'ютерна грамотність. Сьогодні триває експеримент з розробки нового змісту роботи з дошкільнятами під керівництвом академіка А.М.Богуш.

У логопедичному пункті для дітей з порушенням мови та слуху забезпечено проведення навчально-корекційної роботи з використанням ефективних форм і засобів активізації мовлення, фонематичного сприймання, попередження порушень письма та читання, логопедичних занять щодо усунення вад мовлення.

  • ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ З

- Інститутом обдарованої дитини НАПН України з метою створення державної системи виявлення та розвитку обдарованих дітей, проведення спільних експериментальних досліджень обдарованості;

- Комунальним закладом «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради про спільну діяльність;

- Кафедрою теорії та методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського з розробки та апробації програм і методик виховання дітей дошкільного віку;

- Академіком НАПН України, доктором психологічних наук А.М.Богуш з науково - практичної діяльності з питань розробки змісту виховання і навчання дітей дошкільного віку;

- Херсонською єпархією Української Православної церкви про спільну діяльність з духовно-морального виховання підлітків;

- Херсонським державним університетом з науково-методичного співробітництва за методикою використання електронних освітніх ресурсів у навчально - виховному процесі;

- Кафедрою інформатики Херсонського державного університету з використання ІКТ в навчально - виховному процесі;

- Херсонською обласною бібліотекою для дітей з формування інформаційної культури учнів.

- Херсонським національним технічним університетом,

- Херсонським обласним краєзнавчим музеєм,

- Херсонським обласним художнім музеєм ім. О.Шовкуненка

- Державним архівом Херсонської області.

  • СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
  • КЛУБ ВИХІДНОГО ДНЯ

У НВК «ШГП» ХОР в 2016-2017 навчальному році працюють 22 гуртка:

«Рукоділля»

«Вокальний ансамбль»

«Сольний спів»

«Ансамбль сучасноготанцю» (молодша група) та «Основи хореографії» (старша група)

«Основи інформаційної культури школярів»

«Шахи» (молодша група) та «Шахова школа» (старша група)

«Культурологія англомовних країн»

«Художня праця»

«Волейбол»

«Літературна творчість»

«Веб-дизайн» (середня та старша групи)

«Юні користувачі ПК»

«Основи традиційної та комп’ютерної анімації»

«Англійський театр»

«Театральна студія»

«Історичне краєзнавство» (середня та старша групи)

«Дитяче телебачення»

«Медіа культура»

  • БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЦЕНТР

З 2012 року шкільна бібліотека має статус бібліотечно - інформаційного центру НВК «Школа гуманітарної праці». До структури бібліотечно - інформаційного центру входить абонемент для обслуговування школярів 5-11 класів, читальний зал, книгосховище, медіацентр, дитячий відділ для обслуговування школярів 1-4 класів.

В розпорядженні бібліотеки 4 зали (майже 200кв.м.). Гордість бібліотеки - сучасний медіацентр зі спеціальним оснащенням: 6 комп'ютерів, підключених до мережі Інтернет, 2 проектора, 3 сканера, 3 принтера, електронні книги. Читачі бібліотеки мають можливість знайти інформацію в різних джерелах, а також копіювати, сканувати і роздруковувати необхідні матеріали.

З 2015 року бібліотека публікує інформацію в блозі бібліотеки. Фонд бібліотеки налічує більше 40 тис. книг, газет, журналів, в тому числі 315 примірників - аудіо, відео, СD-дисків. Бібліотека передплачує понад 55 назв газет і журналів, серед яких кращі педагогічні та науково - популярні періодичні видання.

Сьогодні бібліотека активно використовує в роботі медіаресури: веб-квести, матеріали відеолекцій відомих вчених, уроки - подорожі (серед медіаресурсів бібліотеки повна колекція відео подорожей «Золотий глобус»), музейні уроки з віртуальними екскурсіями. Сьогодні школярі готують і власні медіапродукти: відеофільми та рекламні ролики, які демонструються на шкільному телебаченні, а також розміщуються на шкільному і бібліотечному сайтах (http://sgt-library.ks.ua/reklamnoe-agentstvo)

В практиці роботи бібліотеки і традиційні форми популяризації книги та читання. Популярні серед школярів поетичні та літературно-музичні вечори, які вже кілька років проходять в рамках проекту «Літературне кафе». З 2010 року проведено 15 літературно-музичних вечорів. З 2013 року реалізується новий проект «Вихідний в бібліотеці». Батьки та діти із задоволенням проводять вихідний день в бібліотеці, разом приймають участь в іграх, вікторинах, читають вірші, співають.

Педагогічний колектив

1 заслужений працівник освіти України
2 заслужених вчителя України
3 кандидати педагогічних наук
2 аспіранти
15 вчителів нагороджено знаком «Відмінник освіти України»
1 вчитель нагороджений знаком «Софія Русова»
51 спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
26 вчителів мають звання «Вчитель-методист»
7 вихователів мають звання «Вихователь-методист»
11 вчителів мають звання «Старший вчитель»

авторські програми

Авторські програми курсів за вибором та факультативів, апробовані в НВК (в рамках експериментальної діяльності), яким надано гриф МОН України

1. «Класична греко – римська міфологія»
автори: Кулікова Лілія Борисівна, Алєксєєва Антоніна Володимирівна
2. «Християнська етика у світовій художній культурі»
автор, Дяченко Владислава Василівна
3. «Основи філософії»
автор, Замараєва Ірина Володимирівна
4. «Біблійна історія та християнська етика»
автор Замараєва Ірина Володимирівна
5. «Основи оперного мистецтва»
автор Кравець Оксана Володимирівна
6. «Основи інформаційної культури»
автор Лихожон Тетяна Володимирівна
7. «Традиції давньогрецького театру»
автор Сербіна Олена Анатоліївна
8. Life Safety Skills («Навички безпеки життєдіяльності»)
автори: Гора Тетяна Володимирівна, Скабеліна Тетяна Михайлівна
9. «Юний екскурсовод»
автор Тригуб Сергій Євгенович
10. «Історія театрального мистецтва»
автор Ятчак Зоя Ніязбаївна

Наші видання

  • 2013 рік

- Панич Л.С. Методическое пособие по обучению детей старшего дошкольного возраста родному языку и грамоте. Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений /из опыта работы коллектива ШГТ. – Херсон, 2013. – 60 с.

- Развиваем, учим, воспитываем. Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений /из опыта работы коллектива ШГТ. – Херсон, 2013. – 96 с.

- Опыт эстетического воспитания в Школе гуманитарного труда : учебно-методическое пособие для педагогов и студентов педагогических специальностей / Лаборатория гуманизации обучения и воспитания АПН Украины; Учебно-воспитательный комплекс «Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совета; В.В. Дьяченко, Л.А. Паладий. – Херсон, 2013. –84 с.

- Отчет директора учебно-воспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совета об итогах учебно-воспитательной работы в 2012-2013 учебном году. – Херсон, 2013. – 60 с.: ил.

- Сторінки безсмертя.1941-1945 рр.: Збірка статей та матеріалів / Державний архів Херсонської області; Комунальний заклад Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці»; упоряд. : О. Стукалова; відп. за вип. А.О. Кияновський, В.О. Лебідь. – Херсон: Айлант, 2013.– 80 с.: іл.

  • 2014 рік

- Отчет директора учебно-воспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда» ХОС. Об итогах учебно-воспитательной работы в 2013-2014 учебном году. – Херсон, 2013. – 56 с.: ил.

- Уроки оперы: методическое пособие / УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС; Херсонское училище культуры; сост. А.Ю. Троян, В.В. Новицкая. – Херсон, 2014. – 100 с.

- Проблемы развития и воспитания человека. Современный взгляд: Материалы педагогических чтений педагогов УВК «ШГТ» ХОС по книге В.М. Бехтерева «Проблемы развития и воспитания человека» / Лаборатория гуманизации обучения и воспитания АПН Украины; Учебно-воспитательный комплекс «Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совет. – Херсон, 2014. – 44 с.

- Радиация в нашей жизни. Материалы школьной экологической научно-практической конференции. – Херсон, 2014. – 32 с.

- Рідна школа. Школа гуманітарної праці. Навчально-виховний комплекс Херсонської обласної ради. З досвіду роботи [Тематичний випуск]. – 2014. – № 12. – 80 с.

- Школа и библиотека: креативные проекты, инновационные программы: сборник статей и материалов / УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС; КУ «Херсонская областная библиотека для детей им. Днипровой Чайки» ХОС; Упраление образования Херсонского гор. совета; под ред. А.А. Кияновского; отв. за вып. А.И. Бардашевская. – Херсон, 2014. – 48 с.

  • 2015 рік

- Азбука. Из коллекции Херсонского областного музея им. А.А. Шовкуненко. Учебное пособие / сост. В.В. Дьяченко.– Херсон, 2015. – 58 с., ил. Использование современных технологий обучения иностранному языку учащихся общеобразовательной школы [Методическое пособие для учителей английского языка] / Коммунальное высшее учебное заведение «Херсонская академия непрерывного образования Херсонского областного совета; Учебно-воспитательный комплекс «Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совета; под ред. Т.В. Горы. – Херсон, 2015. –72 с.

- Как сделать школу лучше: материалы научно-практической конференции / УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС; под ред. А.А. Кияновского. – Херсон, 2015. – 126 с.

- Кияновский А.А. Учебно-воспитательный комплекс «Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совета в 2014-2015 году: Фотолетопись. – Херсон, 2015. – 64 с. : ил.

- Навыки безопасности жизнедеятельности = Life Safety Srills. [Методическое пособие для учителей английского языка] / Коммунальное высшее учебное заведение «Херсонская академия непрерывного образования Херсонского областного совета; Учебно-воспитательный комплекс «Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совета; под ред. Т.В. Горы. – Херсон, 2015. – 83 с.

- Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Материалы педагогических чтений / Учебно-воспитательный комплекс «Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совет; сост. Т. Скабелина. – Херсон, 2015. – 40 с.

- Правила мозга. Что стоит знать о мозге вам и вашим детям: методическое пособие по книге Дж. Медины / Учебно-воспитательный комплекс «Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совета; сост. Э. Мовенко. – Херсон, 2015. – 20 с.

- Толерантность: снисходительность или активная позиция: методическое пособие / Лаборатория гуманизации обучения и воспитания АПН Украины; Учебно-воспитательный комплекс «Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совет; сост. Е. Вишневецкая. – Херсон, 2015. – 52 с.

- Хроніка визволення Херсонщини. 26 жовтня 943 р. – 12 квітня 1944р.: Збірник документів / Державний архів Херсонської області; Комунальний заклад Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці»; уклад.: І.В. Лопушинська, І.Ю. Сінкевич, О.І. Шинкаренко; відп. за вип. В.О. Лебідь. – Херсон, 2015. – 112 с.: іл. – (Бібліотечка архіву. Вип.20)

  • 2016 рік

- Музейна абетка з коллекції Херсонського обласного музею ім. О.А. Шовкуненка. Учбовий посібник / уклад. В.В. Дьяченко.– Херсон, 2016. – 58 с., іл.

- Готується до друку другий спеціальний випуск журналу «Рідна школа» (ВАК України), присвячений досвіду роботи педколективу ШГП (листопад-грудень)

Гордість

НВК "ШГП" ХОР

ФотогалереяКонтакти

Якщо у Вас виникли питання, Вы можете їх вирішити зв'язавшись з нами за допомогою контактної інформації нище

Адреса:
вул. Українська, 19
вул. Молодіжна, 33
вул. П. Орлика, 46
м.Херсон, 73013
Інші контакти:
Т: (0552)49-10-60
Т: (0552)45-47-02
Т: (0552)26-46-13