Математика навколо нас

16 Сен 2021, Автор: Владимир Спица

На уроцi математики учнi 5-А вирiшували логiчнi задачi, розгадували ребуси, створювали танграми.